Przetargi

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. dziękuje wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Informujemy, że po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi w Spółce ofertami jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Polskiego Związku Inżynierów i techników Budownictwa - Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 19.07.2018 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Informujemy, że po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy P.H.U. Kariz Ryszard Dobrski. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 19.07.2018 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy SEVITEL Sp. z o.o.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Katowice, 25 maja 2018r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 13 października 2017 roku wybrała firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do badania Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice, 18.10.2017 r.