Przetargi

Szanowni Państwo
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na dostarczenie dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy do budynku w Katowicach przy
ul. Mickiewicza 29.
Wymagania:
1. Pojemność od 600 l do 1000 l.
2. Wyposażenie w właz rewizyjny.
3. Zbiornik musi zapewnić możliwość poboru paliwa przez agregat, który będzie z niego zasilany.
4. Wymagany atest dla paliwa olej napędowy.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto + Vat (odrębnie zbiornik oraz dodatkowe akcesoria).
2. Czas realizacji od podpisania umowy.
3. Parametry techniczne urządzenia z uwzględnieniem wymiarów.
4. Dokumentację dopuszczającą produkt do obrotu.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 28.02.2018 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail: biesiadeckikrystian@gmail.com.

Katowice, 14.02.2018r.

Szanowni Państwo
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie wymiany ograniczników w czterech dźwigach osobowych w obiekcie biurowym
w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29 produkcji FREISSLER OTIS o udźwigu 1350 kg i 18 osób, prędkość 3,5 m/s:
• 2 x 21 przystanków w wieży A,
• 2 x 19 przystanków w wieży B.
W 2011 roku dźwigi zostały zmodernizowane przez firmę OTIS.

Zakończenie prac z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego musi nastąpić do dnia
31.10.2018 r.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto + Vat.
2. Czas realizacji od podpisania umowy.
3. Referencje z wykonania prac o podobnym charakterze.
4. Okres gwarancji.
5. Polisę ubezpieczeniową.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 12.02.2018 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do
Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82.

Katowice, 02.02.2018 r.

 

Szanowni Państwo
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie modernizacji dźwigów w obiekcie biurowym w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29 produkcji FREISSLER OTIS o udźwigu 1350 kg i 18 osób, prędkość 3,5 m/s wyprodukowanych w 1977 r.:
• 22 przystanków w wieży A,
• 20 przystanków w wieży B.

Należy wykonać projekt modernizacji (dokumentacja modernizacji) i następnie uzgodnić z Urzędem Dozoru Technicznego. Dźwigi po modernizacji muszą współpracować oraz jeździć w grupie z pozostałymi trzema dźwigami na każdej wieży zmodernizowanymi wcześniej przez firmę OTIS.
Modernizacja ma obejmować przede wszystkim:
• wymianę układu napędowego na nowy,
• wymianę systemu sterowania na nowy kompatybilny z istniejącą grupą, połączenie w grupę 4-ech dźwigów (tzw. QUADRUPLEX),
• wymiana ograniczników prędkości,
• wymianę kabiny na wyposażoną w system kontroli pełnego obciążenia
i przeciążenia,
• wykonanie renowacji wystroju kabin zgodnie z wystrojem
w zmodernizowanych dźwigach,
• wymiana kaset dyspozycji w kabinach,
• wymiana napędu i drzwi kabinowych,
• zainstalowanie piętrowskazywaczy na przystanku podstawowym oraz sygnalizatorów przybycia kabiny na przystankach,
• doposażenie grupy dźwigów w dodatkowy ciąg kaset wezwań.

Zakończenie prac z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego musi nastąpić do dnia
31.10.2018 r.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto + Vat.
2. Czas realizacji od podpisania umowy.
3. Referencje z wykonania prac o podobnym charakterze.
4. Okres gwarancji.
5. Polisę ubezpieczeniową.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółki (pokój 189) do dnia 08.02.2018 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82.

Katowice, 26 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo


„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na dostarczenie centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru do budynku w Katowicach przy ulicy Pszczyńskiej 10.

Wymagania:
1. Centrala musi współpracować z istniejącymi elementami systemu (czujki firmy POLON).
2. Centrala musi obsługiwać co najmniej 4 linie dozorowe.
3. Centrala musi obsługiwać co najmniej 90 czujek na 1 linii dozorowej.

Oferta powinna zawierać:
1. Cenę netto + Vat.
2. Czas realizacji od podpisania umowy.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 29.01.2018 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt e-mail: biesiadeckikrystian@gmail.com

Katowice, 17.01.2018 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Noma2 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 30.11.2017r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 25.10.2017 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 13 października 2017 roku wybrała firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do badania Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice, 18.10.2017 r. 

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy BESTPOL- Andrzej Grolik.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 21.09.2017 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy F.P.U.H. ZAKTIM Mariusz Brzychcy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice 5 lipca 2017r.