Zapraszamy do składania ofert w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Data publikacji: 09.07.2020

Rada Nadzorcza "Biura Centrum" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań

Kliknij tutaj aby wejść w plik PDF