Przetargi

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 25.10.2017 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp. z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 13 października 2017 roku wybrała firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do badania Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice, 18.10.2017 r. 

Szanowni Państwo
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. w Katowicach ogłasza konkurs ofert na dostawę i montaż:
1. Bramy rolowanej przemysłowej oraz zabudowy obok bramy z drzwiami.
Oferta powinna zawierać i spełniać poniższe warunki:

 •  deklarację właściwości użytkowych,
 •  referencje na wykonane usługi montażu bram,
 •  określać gwarantowaną liczbę cykli pracy (nie mniej niż 19000),
 •  współczynnik przenikania ciepła dla panela max U=1,7 [W/m2xK],
 •  współczynnik przenikania ciepła dla bramy max U=4 [W/m2xK],
 •  wyposażenie prowadnic w uszczelnienie szczotkowe,
 •  zapewniać możliwość awaryjnego otwierania,
 •  zapewniać zabezpieczenia bramy przed opadnięciem,
 •  zabezpieczenie otworu fotokomórkami,
 •  preferowana wielkość 5200 mm szer. x 2840 mm wys.,
 •  wykonanie konstrukcji wspornej pod bramę,
 •  wykonanie zabudowy obok bramy z panelu bramowego z drzwiami z samozamykaniem o wymiarach 1100 mm x 2150 mm,
 •  termin realizacji do 6 tygodni od podpisania umowy,
 •  minimalna gwarancja 24 miesiące,
 •  zapewnienie serwisu pogwarancyjnego,
 •  cenę netto + Vat.

2. Drzwi stalowych przeciwpożarowych, skrzydło z okleiną drewnopodobną EI30
z samozamykaczem oraz okuciem i klamka ze stali nierdzewnej.
Oferta powinna zawierać i spełniać poniższe warunki:

 •  dokumentację potwierdzającą klasę odporności ogniowej elementu,
 •  cenę netto + Vat za komplet ościeżnica, skrzydło, okucia i osobno za montaż.

Oferty prosimy składać w biurze Spółki (pokój 189) do dnia 26.10.2017 r.
Ogłaszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, ogłaszający nie ponosi kosztów postępowania.
W sprawie dodatkowych informacji i wizji w obiekcie proszę się zwrócić do
Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych Pana Leszka Nowaka tel. 32 207-21-82.

 

Katowice, 17.10.2017r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy BESTPOL- Andrzej Grolik.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Katowice, 21.09.2017 r.

Zarząd "Biura Centrum" Sp.z o.o. pragnie podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za przygotowanie i złożenie ofert. Jednocześnie informujemy, że po rozpatrzeniu wszystkich ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy F.P.U.H. ZAKTIM Mariusz Brzychcy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu ofertowym.

Katowice 5 lipca 2017r.